Szanowni Państwo

Praca z dziećmi i młodzieżą oraz ich wychowanie jest wyzwaniem, które stoi zarówno przed ich rodzicami jak i instytucjami, które się nimi zajmują na co dzień.

Wielokrotnie proces ten budzi w nas-dorosłych wiele wątpliwości i pytań, które stawiamy sobie, szczególnie wtedy, gdy widzimy, że mimo naszych dobrych intencji, nie wszystko przebiega po naszej myśli. W trosce o każde dziecko myślimy jak  możemy wspierać jego prawidłowy rozwój.

W doskonaleniu warunków kształcenia dzieci i młodzieży, w przełamywaniu stereotypów związanych z wychowaniem i edukacją, w upowszechnianiu wiedzy o potrzebach  i możliwościach dzieci, bardzo dużą rolę odgrywają poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie chce być postrzegana w środowisku jako miejsce, w którym udziela się wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży oraz wszystkim osobom współuczestniczącym w procesie ich kształcenia i wychowywania. 

Okres pandemii i wynikające z niego obostrzenia mogą wpływać niekorzystnie na funkcjonowanie emocjonalne oraz edukacyjne dzieci i uczniów. Taka sytuacja dostarcza zmartwień ich rodzicom,  opiekunom i nauczycielom. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie wraz z filią w Kórniku  służy Państwu szeroko rozumianą pomocą (nie tylko w okresie pandemii).

Oferujemy:

 • Konsultacje w bezpośrednim kontakcie oraz telefoniczne

 • Wsparcie psychologa w różnego rodzaju kryzysach

 • Terapię psychologiczną 

 • Terapię pedagogiczną 

 • Terapię logopedyczną

 • Diagnozę i terapię dzieci i uczniów słabosłyszących i niesłyszących

 • Diagnozę małych dzieci

 • Diagnozę problemów szkolnych i emocjonalnych

 • Diagnozę integracji sensorycznej

 • Porady zawodoznawcze (indywidualnie i grupowe na terenie szkoły)

 • Superwizje koleżeńskie dla pedagogów, dyrektorów i nauczycieli

 • Warsztaty dla dzieci i młodzieży na terenie szkoły (tematyka według potrzeby zgłaszanej przez szkołę)

 • Warsztaty dla rodziców podnoszące kompetencje wychowawcze

 • Systematyczne spotkania dla:

 • pedagogów i psychologów szkół z rejonu działania Poradni

 • terapeutów pedagogicznych szkół z rejonu działania Poradni

 • logopedów szkół i przedszkoli z rejonu działania Poradni

 • doradców zawodowych ze szkół i placówek z rejonu działania Poradni

 • nauczycieli przedszkoli z rejonu działania Poradni

 • Możliwość obserwacji dziecka w środowisku przedszkolnym oraz w środowisku szkolnym

 • Możliwość przeprowadzania diagnoz w środowisku domowym

Zapraszamy do kontaktu:

62-040 Puszczykowo, ul. Żupańskiego 2; telefon 61 22 45 168   mail: ppppuszczykowo@powiat.poznan.pl

62-035 Kórnik-Bnin, ul. Błażejewska 63, telefon  797 523 252 mail: ppppuszczykowo.kornik@powiat.poznan.pl

Korzystając z okazji chcemy bardzo podziękować za dotychczasową współpracę oraz zaufanie jakim nas Państwo obdarzacie.

                                                                                                                        Z wyrazami szacunku

                                                                                         Dyrektor i pracownicy PPP w Puszczykowie wraz z filią w Kórniku