W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca br. (Dz.U. 2020, poz. 530)  § 11b.

przedstawiamy listę dzieci przyjętych oraz nieprzyjętych do wiadomości publicznej na stronie internetowej przedszkola.