Komunikat z dnia 22.05.2020

Szanowni Państwo,

W szatni znajdują się spakowane rzeczy Państwa dzieci. Prosimy je jak najszybciej odebrać, jest to niezbędne ze względu na konieczność funkcjonowania placówki  w reżimie sanitarnym. Wyznaczamy następujące treminy:

poniedziałek  25.05. godz. 13:00-15:00

wtorek 26.05. godzin. 13:00 - 15:00

Rzeczy nieodebrane w wyznaczonym terminie ulegną utylizacji. Prosimy również pamiętać, że na terenie szatni może przebywać  jedna osoba, a pozostałe czekają na zwenątrz, aż zwolni się miejsce.

Komunikat z dnia 18.05.2020

Szanowni Państwo,

Od 25.05.2020r. umożliwiam dzieciom rodziców pracujących powrót do żłobka. Jednocześnie informujemuję, że w związku z pandemią i koniecznością uruchomienia placówki w reżimie sanitarnym do żłobka na chwilę obecną może uczęszczać 20   dzieci podzielonych na dwie grupy (I grupa - godziny pracy 7:00 - 16:00 i II grupa godziny pracy 8:00 - 16:00). W związku z powyższym przekazuję Państwu dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed podjęciem decyzji o chęci posłania dziecka do żłobka w trakcie trwania pandemii COVID-19 (procedury bezpieczeństwa, oświadczenia rodziców oraz ankietę).

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie drogą mailową na adres przedszkole@stumilowy.com ( w tytule proszę wpisać 25.05.2020)skanu wypełnionej ankiety i podpisanych oświadczeń, tych z Państwa, którzy zdecydują się posłać dziecko do żłobka.

Odpowiedzi proszę przesłać do środy 20.05.2020 r. do godziny 12:00.

Po weryfikacji ankiet przekażę za pomocą maila zwrotnego z informację dotyczącą przyjęcia/ nie przyjącia dziecka do żłobka w czasie reżimu sanitarnego. 

Jednocześnie informuję że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka do żłobka w późniejszym terminie niż 25.05. 2020r., należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Żłobka minimum na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia. Państwa decyzja nie jest niestety jednoznaczna z przyjęciem dziecka do żłobka ponieważ tu istotną rolę odgrywa dostępność wolnych miejsc.

Pozdrawiam

Monika Garczarek

Komunikat z dnia 05.05.2020

Szanowni Państwo,

W związku z opublikowaniem wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Ispektora Sanitarnego z dnia 30.04.2020 r. dotyczących sposobu organizowania opieki w przedszkolu i żłobku oraz rekomendacją Wójta Gminy Komorniki przekazaną na dzisiejszym spotkaniu z dyrektorami informujemy, że na ten moment nie otwieramy naszej placówki. Żłobek pozostanie zamknięty do 24.05.2020 roku. O dalszych naszych decyzjach będziemy Państwa na bieżąco informować.