Dyrektor, organ prowadzący                    Dyrektor ds. pedagogicznych

   Monika Garczarek                                    Monika Bartkowiak

       696 063 800

przedszkole@stumilowy.com             dyrektor@stumilowy.com

Przedszkole Stumilowy Las

Ul. Południowa 48

62-064 Plewiska

Żłobek Stumilowy Las

ul Brzozowa 7/34-36

62-064 Plewiska

Biuro Przedszkola i Żłobka mieści się przy ul. Południowej 48