Dyrektor, organ prowadzący                             Dyrektor ds. pedagogicznych

     (przedszkole i żłobek)                                         (przedszkole)

   Monika Garczarek                                           Monika Bartkowiak

       61 670 91 87                                            61 670 91 78

przedszkole@stumilowy.com                   dyrektor@stumilowy.com

Żłobek Stumilowy Las

ul Brzozowa 7/34-36

62-064 Plewiska

Przedszkole Stumilowy Las

Ul. Południowa 48

62-064 Plewiska

Biuro Przedszkola i Żłobka mieści się przy ul. Południowej 48