Opiekę nad dziećmi w naszym żłobku sprawują doświadczone opiekunki z wykształceniem pedagogicznym, wieloma kursami doszkalającymi a także z praktyką w opiece nad dziećmi. Nasze opiekunki również są mamami. Mamy zatem nie tylko doświadczenie akademickie i zawodowe, ale także to najważniejsze- każdego dnia doświadczamy miłości i troski o własne dzieci. Mają nasze zaufanie- nasze dzieci również są pod ich opieką. Znają doskonale potrzeby najmłodszych, praca z dziećmi to dla nich przyjemność, są obowiązkowe, ciepłe, mają wspaniałe pomysły jak rozbawić dzieciaki, rozwijać ich wyobraźnię i umiejętności oraz jak rozwiewać dziecięce smutki i tęsknoty. Mają najwyższe kompetencje, aby prowadzić z dziećmi zajęcia dydaktyczne i ogólnorozwojowe.

W żłobku pracują także specjaliści nadzorujący rozwój dzieci:

• logopeda diagnozujący rozwój mowy u dzieci i korygujący zaburzenia w najwcześniejszym możliwym momencie dla największej efektywności terapii, wspierający rodziców w ich własnej pracy terapeutycznej z dzieckiem
• psycholog nadzorujący na bieżąco rozwój  dzieci.

Naszym zadaniem jest dbanie o właściwy rozwój dzieci. Zadanie to możemy realizować jedynie poprzez współpracę z rodzicami, ponieważ zarówno zasady wychowawcze, jak i metody wspomagania rozwoju muszą być wynikiem porozumienia obu stron i wspólnego zaangażowania. Dlatego w naszej placówce rodzice zawsze otrzymują wszystkie niezbędne informacje o tym jak dziecko funkcjonowało każdego dnia, wsparcie w wychowaniu dziecka, informacje zwrotne i pomoc specjalistów w przypadku pojawiających się u dziecka problemów wychowawczych bądź rozwojowych.